กิจกรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา  
   
                 
 
    ประชุมผู้ปกครอง   พิธีสถาปนาคณะกรรมการนักเรียน  

รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก